Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice
v
v

Změny v rozvrhu Monday 23. 5.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8
2.B Md
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8
Báchor Miroslav - <> .. KoE - .. - -
Rychnovská Petra - Je -
Říhová Jana - >> .. -
Svobodová Iva ..
Šejnohová Petra - -
Fajtová Natálie - - - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Ježková Martina
7 Šatna  
Kolářová Eva
4 spojeno (Ba PeD) Tv 6.B (Chl) Sh1
Kovářová Aneta
2 výměna << 7.B Př,Z z 26.5. 4. hod
Pospíšilová Ilona
3 přesun << D 8.B 8.A z 24.5. 3. hod
Stará Radmila
6 přesun << Ch 9.B F,Ch z 8. hod
8 přesun >> Ch 9.B na 6. hod
Svobodová Iva
3. les.Obecný pedagogický dohled
Šejnohová Petra
před 7. hod dohled První patro  
Pastušťáková Soňa
před 3. hod dohled Druhé patro  
Změny v rozvrzích tříd
2.B
3. les. Mimořádný den
6.B
4 Tv Chl Sh1 spojí KoE (Ba)
7.B
2 Př,Z výměna << KoA z 26.5. 4. hod
2 Z výměna >> na 26.5. 4. hod
8.A
6 Z odpadá (Ba)
8.B
3 D 8.A přesun << Po z 24.5. 3. hod
3 Z odpadá (Ba)
6 Hv přesun >> na 24.5. 3. hod
9.B
6 Ch F,Ch přesun << St z 8. hod
7 Hv odpadá (Ří)
8 Ch přesun >> na 23.5. 6. hod
Pedagogický dohled u třídy:
2.B
Hodina: 3. les., Učitel: Svobodová Iva